COVID-19.

 • Pokud jste v COVID pozitivní nebo v karanténě, urologické vyšetření nejlépe odložte, v případě akutního stavu se objednejte na vyšetření.

 • COVID pozitivitu nahlaste v recepci před vyšetřením.

 • Aktuální epidemiologická opatření NEOMEZUJÍ pacientům cesty na lékařské vyšetření.

 • eRecepty na trvalou medikaci předepisujeme s přebytkem medikace 20 dnů na každých 6 měsíců léčby. Za jeden rok léčby má tedy pacient/ka přebytek medikace na více než jeden měsíc užívání. Objednejte se na vyšetření včas, aby Vám léky nedošly.

 • Zdravotní péči poskytujeme BEZ OMEZENÍ, termíny OBJEDNANÝCH vyšetření a výkonů jsou platné.

 • Vyšetřujeme pouze PŘEDEM OBJEDNANÉ PACIENTY​ (předem neohlášený pacient nebude do zdravotnického zařízení vpuštěn)!

 • Potvrzení termínu vyšetření/výkonu e-mailem zde.

 • Objednání/zrušení vyšetření/výkonu zde.

 • eRecepty

 • Vyzvednutí receptu/poukazu/zprávy "jinou osobou" zde.

POKYNY

Pro omezení šíření koronaviru dodržujte níže uvedené pokyny:

 • vstup do zdravotnického zařízení bez respirátoru nebo roušky NENÍ POVOLEN!

 • na vyšetření NECHOĎTE, pokud máte horečku, kašel nebo rýmu, v takových případech kontaktujte svého praktického (registrujícího) lékaře k dalšímu postupu

 • na vyšetření se DOSTAVTE 

  • s předstihem 5-10 minut (pro omezení čekání)

  • bez doprovodu (neplatí pro imobilní pacienty)

  • s krytými ústy a nosem respirátorem

 • po VSTUPU do zdravotnického zařízení

  • použijte dezinfekci na ruce (bezdotykový přístroj s dezinfekcí je vpravo za vstupními dveřmi)

  • při alergii na dezinfekci si umyjte ruce na WC

 • DOPROVOD je přípustný pouze u IMOBILNÍCH pacientů, u ostatních pacientů doprovod MUSÍ vyčkat MIMO zdravotnické zařízení

 • přítomnost DĚTÍ ve zdravotnickém zařízení NENÍ DOVOLENA (vyšetřujeme pouze dospělé pacienty)

 • pokud se NEMŮŽETE na vyšetření dostavit, termín telefonicky přeobjednejte/zrušte, uvolníte tak místo jiným pacientům

 • v případě AKUTNÍHO stavu mimo naši ordinační dobu vyhledejte pohotovostní službu v místě Vašeho bydliště

 • další informace o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví nebo Loono