PSA ZA 30 MINUT.

 • Služba je určena pro on-line objednání na vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA).

 • Vyšetření provádíme na žádost pacienta. Odběr je bez vyšetření u lékaře. Poplatek za vyšetření je 2 500 Kč. 

PSA

 • Karcinom prostaty je nejčastější zhoubný nádor v České republice.

 • PSA je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho naprostá většina je secernována do semenné tekutiny, kde přispívá ke zkapalnění ejakulátu (spermatu).

 • Při zvýšené hodnotě PSA je nutno pomýšlet na karcinom prostaty.

 • PSA představuje nejlepší marker v současné onkologii.

 • PSA test nenahrazuje vyšetření urologem.

POSTUP

 • Zvolte datum a čas vyšetření on-line.

 • Vyplňte požadované údaje.

 • Proveďte platbu.

 • Na kontaktní e-mail Vám doručíme potvrzení o objednání.

 • Na vyšetření si přineste občanský průkaz k ověření totožnosti.

 • Po vyšetření obdržíte výsledek PSA v tištěné formě.

 • V případě zvýšené hodnoty PSA Vám poskytneme, budete-li mít zájem, zdravotní péči v našem zdravotnickém zařízení. Další informace zde.

PŘÍPRAVA NA VYŠETŘENÍ

Vyšetření nevyžaduje speciální přípravu.

OBJEDNÁNÍ

Vyšetření PSA můžete objednat výhradně on-line. Počet termínů je omezen. Pokud nenacházíte volný termín, jsou všechny obsazeny.

STORNO

Poplatek, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Termín není možné zrušit/přeobjednat. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.

ODKAZY