top of page

DOC. MUDR. MICHAEL URBAN.

Doc. MUDr. Michael Urban se narodil 21. ledna 1942 v Praze.

Po absolvování gymnázia vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Svůj celý profesní život spojil s Vinohradskou nemocnicí. Za studií pracoval jako sanitář na Chirurgické klinice, kam po promoci v roce 1967 nastoupil. Na urologickém ordinariátu a později na urologickém oddělení působil jako zástupce primáře a poté jako primář. V roce 1994 habilitoval v oboru chirurgie. Založil Urologickou kliniku na Vinohradech, kterou jako přednosta vedl 19 let. Byl proděkanem 3. lékařské fakulty, náměstkem Vinohradské nemocnice, členem senátu 3. lékařské fakulty i senátu Univerzity Karlovy, členem Vědecké rady 3. lékařské fakulty i sportovním lékařem hokejové Sparty. Podařilo se mu v urologické obci něco mimořádného. Vychoval současné přednosty tří urologických klinik v Praze.

Na klinice ukončil činnost v 80 letech, pacienty však léčil ve svých dvou ordinacích Androgeos a Urologie Vršovice ještě letos v létě. Ke svým 81. narozeninám vydal 200stránkovou monografii Chronická pánevní bolest.

 

Michael Urban byl virtuózní operatér, navíc s mimořádnou medicínskou rozhodovací schopností.

Je těžké popsat slovy, jak ovlivnil životy mnoha pacientů, jejich rodin a také nás, jeho kolegů. Zachránil nespočet lidských životů.

Byl to člověk, který nejenže mistrovsky ovládal svoji profesi, ale také se staral o každého pacienta s neuvěřitelnou trpělivostí, laskavostí a empatií.

Obklopoval se mladými lidmi, inspiroval se jimi a vytvářel přátelské pracovní prostředí. Jeho profesionální přístup byl pro nás všechny vzorem, jeho pracovní úspěchy a odbornost nás inspirovaly, jeho oddanost práci byla nepřekonatelná.

bottom of page