top of page

OBSTŘIK PÁNEVNÍHO NERVU.

  • Cílem obstřiku pánevního nervu je odstranit nebo zmírnit bolest v pánvi způsobenou drážděním nervového kořene. Výkon může rovněž sloužit jako diagnostický test, je-li původcem bolesti dráždění nervu. Obstřik provádíme směsí lokálního anestetika, depotního kortikoidu a event. dalšího léčiva ke snížení citlivosti nervu. Provádí se vleže na boku nebo v tzv. gynekologické poloze. Po dezinfekci kůže lékař zavede vpichem do oblasti pánve tenkou jehlu k nervu a aplikuje směs do okolí příslušného nervového kořene. Při aplikaci směsi můžete přechodně pociťovat tlakovou či ostřejší bolest z přechodného tlaku na nerv, ta však po ukončení výkonu odezní. Na konci výkonu je jehla vytažena a místo vpichu je sterilně překryto.

  • Lékař podle vyšetření stanoví termín výkonu. Podrobné informace včetně přípravy na výkon obdržíte v tištěné formě. Výkon provádíme ambulantně na zákrokovém sále v místním znecitlivění. Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete využít inhalační anestezii anestetickým plynem.

CENA

Výkon není v našem zdravotnickém zařízení hrazen ze zdravotního pojištění. Cena výkonu je 5 000 Kč. Platba je možná v recepci platební kartou nebo v hotovosti.

OBJEDNÁNÍ

​na urologické vyšetřeníkonzultaci léčby: obstřik pánevního nervu. Vyšetření a léčbu provádí pouze doc. MUDr. Michael Urban.

  1. on-line - nový pacient - zvolte datum a čas vyšetření; stávající pacient - zvolte nejprve jméno lékaře: doc. MUDr. Michael Urban, poté datum a čas vyšetření. Pokud nenacházíte vhodný termín, kontaktujte nás telefonicky.

  2. telefonicky - 605 987 650 (po-pá 7-15)

  3. osobně - v ordinační době (po-st 7-12 a 13-18, čt-pá 7-12)

ODKAZY

bottom of page