OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU.

POPIS

Cílem a účelem je odstranit nebo zmírnit kořenovou (radikulární) bolest v pánvi způsobenou drážděním nervového kořene. Výkon může rovněž sloužit jako diagnostický test, je-li původcem bolesti dráždění nervu. Obstřik se provádí směsí lokálního anestetika, depotního kortikoidu a event. dalšího léčiva ke snížení citlivosti nervu. Provádí se vleže na boku nebo v tzv. gynekologické poloze. Po dezinfekci kůže lékař zavede vpichem do oblasti pánve tenkou jehlu k nervu a aplikuje směs do okolí příslušného nervového kořene. Při aplikaci směsi můžete přechodně pociťovat tlakovou či ostřejší bolest z přechodného tlaku na nerv, ta však po ukončení výkonu odezní. Na konci výkonu je jehla vytažena a místo vpichu je sterilně překryto.

PŘÍPRAVA

Je vhodné, aby Vaše poslední jídlo před výkonem bylo lehké a minimálně s odstupem tří hodin před výkonem.

Před výkonem vyšetří lékař hodnoty krevní srážlivosti (v závislosti na Vašich souběžných nemocech) a moč na bakteriologii.

Deset dnů před výkonem neužívejte léky ovlivňující srážení krve (např. Anopyrin, Acylpyrin, Brufen, Warfarin, Pelentan, Agrenox, Godasal, Vessel Due, Plavix, Ticlid...). Vysazení léků konzultujte se svým urologem a event. s praktickým lékařem.

PO VÝKONU

Po výkonu zůstáváte na sledování v ambulanci obvykle 20-30 minut, poté můžete odejít/odjet domů. Můžete normálně jíst, pít a vykonávat běžnou denní činnost. Alespoň 24 hodin zachovávejte relativní klid, vyvarujte se namáhavé chůze.

Jakékoliv projevy či podezření na projevy alergické reakce (vyrážka, třes, zarudnutí, pocity horka, ztížené dýchání, točení hlavy) nebo vysokého či nízkého tlaku (slabost, bolest hlavy, závrať, dušnost, tlaky na hrudi, bušení srdce) bez prodlení hlaste lékaři nebo sestře.

Vpich ponechejte alespoň 24 hodin zakrytý sterilním mulem. Doporučujeme ležet na boku druhé strany těla, než na jaké Vám byl proveden obstřik. Terapeutická směs tak může vlivem gravitace dotéci blíže ke kořeni nervu.

Po výkonu může dojít k přechodnému zhoršení původních obtíží, po několika dnech tento stav ustupuje.

ODKAZY