OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU.

  • Cílem a účelem obstřiku periferního nervu je odstranit nebo zmírnit kořenovou (radikulární) bolest v pánvi způsobenou drážděním nervového kořene. Výkon může rovněž sloužit jako diagnostický test, je-li původcem bolesti dráždění nervu. Obstřik se provádí směsí lokálního anestetika, depotního kortikoidu a event. dalšího léčiva ke snížení citlivosti nervu. Provádí se vleže na boku nebo v tzv. gynekologické poloze. Po dezinfekci kůže lékař zavede vpichem do oblasti pánve tenkou jehlu k nervu a aplikuje směs do okolí příslušného nervového kořene. Při aplikaci směsi můžete přechodně pociťovat tlakovou či ostřejší bolest z přechodného tlaku na nerv, ta však po ukončení výkonu odezní. Na konci výkonu je jehla vytažena a místo vpichu je sterilně překryto.

  • Lékař podle vstupního vyšetření stanoví termín výkonu. Podrobné informace včetně přípravy na výkon obdržíte v tištěné formě. Výkon provádíme ambulantně na zákrokovém sále v místním znecitlivění. Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete využít inhalační anestezii anestetickým plynem.

CENA

  • Výkon obstřik periferního nervu není v našem zdravotnickém zařízení hrazen ze zdravotního pojištění. Cena výkonu je 2 500 Kč. Platba je možná v recepci platební kartou nebo v hotovosti.

OBJEDNÁNÍ

  1. on-line - zvolte datum a čas vyšetření. Pokud nenacházíte vhodný termín, kontaktujte nás telefonicky.

  2. telefonicky - 605 987 650 (po-pá 7-15)

  3. osobně - v ordinační době (po-st 7-12 a 13-18, čt-pá 7-12)

ODKAZY