KÓD PRO OČKOVÁNÍ.

PRIORITNÍ OČKOVÁNÍ

 • Pokud jste již byl očkován/a nebo nesplňujete podmínku prioritního očkování, považujte níže uvedené informace za bezpředmětné.

 • Platnost kódu byla prodloužena do 15. května 2021.

 • Informace níže jsou určeny pro objednání na vyšetření a vydání unikátního kódu pro pacienty našeho zdravotnického zařízení, kteří splňují podmínku prioritního očkování: pacient/ka s nádorem, u které/ho probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci.

 • POZOR: vydáváme kódy pro REGISTRACI na prioritní očkování, samotné očkování NEPROVÁDÍME!!!

POSTUP

 1. Ujistěte se, že splňujete podmínku prioritního očkování: pacient/ka s nádorem, u které/ho probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci.

 2. Objednejte se na vyšetření ke svému ošetřujícímu lékaři:

  • telefonicky na 605 987 650 (po-pá 7-15);

  • formulářem nebo

  • osobně v ordinační době (po-st 7-12 a 13-18, čt-pá 7-12).

 3. Lékař/ka Vás vyšetří a vydá Vám písemnou zprávu s unikátním kódem, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.uzis.cz.

 4. Pokud nebudete splňovat podmínku prioritní očkování, kód Vám nebude vydán!

INFORMACE PRO PACIENTY

Níže uvedený text pro pacienty je převzat z e-mailu Ústavu zdravotnických informací a statistiky:

 • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.uzis.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.

 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo

 • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav.

 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.