top of page

Návštěva lékaře do 24 hodin


INFORMACE

• Služba je určena pro on-line objednání návštěvy lékaře do 24 hodin. • Vyšetřujeme pouze dospělé pacienty (nad 18 roků). • Urologické vyšetření zahrnuje odběr anamnézy, tělesné vyšetření se zaměřením na močopohlavní orgány, sonografii močopohlavních orgánů a vyšetřovací/léčebnou rozvahu. • Termín návštěvy je garantován na přesný čas. • Počet termínů je omezen. Pokud nenacházíte volný termín, jsou všechny obsazeny. POPLATEK • Poplatek 2 500 Kč hradí organizační náklady na zajištění návštěvy lékaře ve velmi krátké časové lhůtě dle požadavku pacienta. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění. POSTUP • Zvolte datum a čas vyšetření, vyplňte požadované údaje a proveďte platbu. • Na kontaktní e-mail Vám zašleme potvrzení o objednání. • Na návštěvu lékaře si přineste občanský průkaz, kartičku pojišťovny​ a odborné zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici.

bottom of page