Návštěva lékaře do 24 hodin

Informace

• Služba je určena pro on-line objednání návštěvy lékaře do 24 hodin. • Vyšetřujeme pouze dospělé pacienty (nad 18 roků). • Termín návštěvy je garantován na přesný čas. • Počet termínů je omezen. Pokud nenacházíte volný termín, jsou všechny obsazeny. • Poplatek 2 500 Kč hradí organizační náklady na zajištění návštěvy lékaře ve velmi krátké časové lhůtě dle požadavku pacienta. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění. • Na návštěvu lékaře si přineste občanský průkaz, kartičku pojišťovny​ a odborné zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici. • Pokud přecházíte do naší ordinace z jiného pracoviště, přineste zprávu/výsledky z dosavadní urologické péče.

Zrušení

Zrušení/změna termínu telefonicky na 605 987 650 v Po - Pá 7 - 15 hodin.