top of page

VYŠETŘENÍ.

 • eRecepty

 • Laboratorní odběry

 • Poučení a přípravy

 • Plánovaná vyšetření objednáváme na konkrétní den a čas.

 • Deset dnů před plánovaným vyšetřením Vám zašleme e-mailové upozornění se jménem lékaře a datem a časem vyšetření (více informací zde).

 • O pořadí vyšetření pacientů rozhoduje výhradně lékař nebo sestra.

 • Na vstupní vyšetření si přineste 

  • občanský průkaz,

  • kartičku pojišťovny​ a 

  • odborné zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici.

 • Pokud přecházíte do naší ordinace z jiného pracoviště, přineste na první vyšetření zprávu/ výsledky z dosavadní urologické péče.

 • Na akutní vyšetření můžete čekat podle počtu objednaných pacientů. Posledního akutního pacienta přijímáme do 17,30 hodin (po-st) nebo do 11,30 hodin (čt-pá), tj. 30 minut před koncem ordinační doby.

 • Pracovní neschopnost vystavujeme elektronicky na žádost pacienta/ky.

 • Před vstupem do ordinace si vypněte mobilní telefon.

 • Změnu pojišťovny, adresy, kontaktního telefonu nebo e-mailu nahlaste před vyšetřením v recepci.

 • Po vyšetření Vám v recepci vydáme tištěné žádanky do laboratoře a datum a čas následné kontroly (potvrzení e-mailem nebo v tištěné formě).

 • Změna termínu vyšetření na žádost pacienta je možná pouze telefonicky nebo osobně v ordinaci, nikoliv e-mailem, více informací zde

 • Telefonickou konzultaci s ošetřujícím lékařem si může pacient domluvit pouze při vyšetření v ordinaci. Telefonní služba neposkytuje konzultace s lékařem.

 • Výsledky vyšetření/zprávy elektronicky/běžnou poštou nezasíláme, vydáváme je výlučně osobně pacientovi. E-mailové konzultace neposkytujeme.

 • Z důvodů antivirové ochrany nelze na našich počítačích spouštět paměťová média (CD/USB) od pacientů

 • Čekárna slouží pouze k odkládání věcí po dobu Vaší přítomnosti v prostoru čekárny a po dobu, kdy na tyto věci dohlížíte. Místem určeným k odkládání věcí, jejichž odkládání je spojeno s provozováním služby, je věšák umístěný na dveřích uvnitř ordinace.

 • Prostor recepce a čekárny je pro zvýšení bezpečnosti monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 • V prostorách čekárny je k dispozici zdarma WIFI připojení k internetu.

1. vyšetření

eRECEPTY

eRecepty
 • Aktuální epidemiologická opatření neomezují pacientům cesty na lékařské vyšetření.

 • eRecepty vystavujeme při vyšetření pacienta v listinné, SMS nebo e-mailové formě. Telefonní služba nepřijímá žádosti o vystavení receptu.

 • eRecepty na trvalou medikaci předepisujeme s přebytkem medikace 20 dnů na každých 6 měsíců léčby. Za jeden rok léčby má tedy pacient/ka přebytek medikace na více než jeden měsíc užívání. Objednejte se na vyšetření včas, aby Vám léky nedošly.

 • Platnost běžného eReceptu je 14 dnů od data vystavení a nelze ji prodloužit. Platnost opakovacího eReceptu je 6 měsíců od data vystavení a nelze ji prodloužit.

 • Doporučujeme Vám používat webovou a mobilní aplikaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, která Vám poskytuje nejen ucelený přehled všech Vašich předepsaných receptů, ale také umožňuje výběr léčiva v lékárně prostřednictvím mobilního telefonu. Podrobné informace o eReceptu pro pacienty zde

bottom of page