BCG VAKCÍNA.

POPIS

BCG vakcína jsou živé, speciálně upravené mikroby tuberkulózy. BCG vakcínu používáme v léčbě povrchových nádorů močového měchýře. Princip působení spočívá v mohutné imunitní reakci, ke které dochází ve sliznici močového měchýře po aplikaci vakcíny. Primární léčbou nádoru močového měchýře je endoskopická operace (transuretrální resekce – TUR), která stanoví rozsah onemocnění a stupeň diferenciace nádoru (grading). Velice často se stává, že povrchové nádory po TUR v krátkém čase recidivují – objevují se znovu na stejném nebo jiném místě močového měchýře. Dále může u povrchových nádorů dojít také k progresi do invazivních nádorů, které pak již postihují svalovinu močového měchýře a mohou metastazovat. Léčba BCG vakcínou významně snižuje možnosti recidivy i progrese povrchového nádoru močového měchýře.

Léčba se provádí aplikací roztoku léku do močového měchýře po jednorázovém zavedení močového katétru. Léčba se v základním schématu provádí 1x týdně po dobu šesti týdnů. Po skončení základní kůry se někdy indikuje udržovací léčba po dobu 9 měsíců. V rámci léčby je také třeba provádět pravidelné cystoskopické kontroly močového měchýře.

Aplikace BCG vakcíny se provádí jako ambulantní výkon.

PŘÍPRAVA

Před výkonem nepijte po dobu 2 hodin. Vlastní instilace se provádí po dezinfekci zevního ústí močové trubice a zavedení sterilního močového katétru, močový měchýř se vyprázdní a poté se do něj instaluje roztok s kyselinou hyaluronovou. Po instilaci následuje polohování pacienta na lůžku a poté vestoje, aby byl roztok v kontaktu s celým povrchem sliznice močového měchýře. K dosažení léčebného účinku je třeba náplň močového měchýře udržet nejméně 30 minut, nejdéle 2 hodiny.

Pro dosažení co nejlepšího účinku je vhodné proceduru opakovat v týdenních intervalech, na začátku alespoň čtyřikrát. Četnost a vhodnost dalšího podání je u každého pacienta individuální, optimální užití Vám doporučí ošetřující lékař.

PO VÝKONU

Po výkonu zůstáváte na sledování v ambulanci obvykle 10 minut, poté můžete odejít/odjet domů. Můžete normálně jíst, pít a vykonávat běžnou denní činnost. Po aplikaci se můžete bez problémů pohybovat. Po uplynutí nejdéle 2 hodin od instilace látku přirozenou cestou (vymočením) odstraníte z těla. Při zavádění katétru se může jako vedlejší účinek vyskytnout infekce močových cest.

Vedlejší účinky po instilaci kyseliny hyaluronové do močového měchýře nebyly popsány. Pokud by se Vám objevily jakékoliv obtíže, které by mohly souviset s výkonem, ihned se dostavte na naši ambulanci nebo na lékařskou pohotovostní službu.

ODKAZY