top of page

HOSPITALIZACE.

  • Je-li pacient hospitalizován v nemocnici, léčebně nebo jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízení, lékaři v tomto zdravotnickém zařízení zajišťují pacientovi všechny léčivé přípravky – nejen ty, které byly nově při hospitalizaci nasazeny, ale i léčivé přípravky, které trvale užívá na základě indikace svého lékaře (svých lékařů). Pacient se na úhradě léčiv při hospitalizaci nepodílí, úhrada je zahrnuta v paušální platbě, kterou zdravotnické zařízení dostává od zdravotní pojišťovny. Při poskytování ústavní péče zdravotní pojištění plně hradí léčivé přípravky v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění. Může tedy dojít k situaci, kdy pacient při hospitalizaci dostává léčivý přípravek, který je zaměnitelný s tím, který je zvyklý běžně užívat

  • Podle zákona o zdravotních službách musí být pacient při propuštění vybaven léčivými přípravky na tři dny nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu. To se týká zejména situací, kdy zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku, ale vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče není možný včasný výdej léčivého přípravku na lékařský předpis.

  • Při hospitalizaci pacienta nelze současně vykázat péči, která je poskytována v režimu ambulantní péče. Ambulantní lékař tedy pacientovi v době jeho hospitalizace nesmí nic na recept (ani na poukaz) předepsat, a pokud by se tak stalo, informační systém pojišťovny nedovolí předepsaná léčiva zaplatit z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada receptu/poukazu je na tom lékaři, který recept či poukaz vystavil.

bottom of page