ADRESA

Kubánské náměstí 1327/15

Praha 10   100 00

urologievrsovice.cz

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek 7-12:00 13:00-18:00

Pátek 7:00 - 12:00

UROLOGIE MALEŠICE, S.R.O.

Kubánské náměstí 1327/15

Praha 10   100 00

IČ 28944658

IČZ 10642000

© 2010 - 2020 Urologie Malešice, s.r.o.

VYZVEDÁVÁNÍ JINOU OSOBOU.

Jako poskytovatel zdravotních služeb jsme povinni chránit osobní údaje pacientů. Tuto povinnost mlčenlivosti nám ukládá zákon o zdravotních službách (§ 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).

RECEPTY/POUKAZY

Poukaz nebo recept obsahuje osobní údaje pacienta, včetně informace o léčbě. Pokud žádá recept/poukaz jiná osoba než pacient, musíme mít jistotu, že pacient s předáním receptu/poukazu a tím i citlivých osobních informací této osobě souhlasí. Proto je nutné, aby pověřená osoba s sebou k vyzvednutí receptu/poukazu přinesla vyplněný formulář „Zmocnění k vyzvednutí receptu/poukazu“, ve kterém bude k vyzvednutí pacientem zmocněna. Formulář musí být vlastnoručně podepsán pacientem. Vyplněný formulář bude založen do zdravotnické dokumentace pacienta. Totožnost osoby, která bude recept/poukaz za pacienta vyzvedávat, bude ověřena dle občanského průkazu.

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Jiným osobám můžeme údaje o pacientovi poskytnout, pouze pokud s tím pacient prokazatelně souhlasí. Výpis ze zdravotnické dokumentace pacienta obsahuje soubor citlivých osobních údajů, a proto jeho předání jiné osobě podléhá přísným pravidlům. Pokud přijde pro výpis ze zdravotnické dokumentace jiná osoba než pacient, musíme mít jistotu, že pacient s předáním výpisu jiné osobě skutečně souhlasí.

  1. Pokud pacient podepsal přímo v ordinaci souhlas s předáním výpisu ze zdravotnické dokumentace jiné osobě a tento souhlas máme založený ve zdravotnické dokumentaci, je možné výpis ze zdravotnické dokumentace předat přímo osobě, kterou pacient v souhlasu konkrétně určil. Před předáním výpisu bude totožnost osoby, která výpis vyzvedává, ověřena dle občanského průkazu.

  2. Pokud pacient souhlas s předáním výpisu ze zdravotnické dokumentace jiné osobě v ordinaci nepodepsal a k vyzvednutí výpisu pošle jinou osobu, je nutné, aby tato jím pověřená osoba s sebou k vyzvednutí výpisu ze zdravotnické dokumentace přinesla vyplněný formulář „Souhlas s poskytováním informací osobám určeným pacientem“. S ohledem na citlivost osobních dat uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace a jejich rozsah jsme nuceni požadovat, aby podpis pacienta na formuláři byl úředně ověřen. Formulář bude založen do zdravotnické dokumentace pacienta. Totožnost osoby, která bude výpis za pacienta vyzvedávat, bude ověřena dle občanského průkazu.

Kubánské náměstí 1327/15, Praha 10

Telefon 605 987 650