top of page

SCINTIGRAFIE.

Co je to scintigrafie?

Scintigrafie je nebolestivé zobrazovací vyšetření, které se provádí na pracovišti nukleární medicíny. K vyšetření se používá radioaktivní látky a přístroje, který je schopen podanou radioaktivní látku zobrazit v lidském těle.

Jak scintigrafie pracuje?

Radioaktivní látka se podává před vyšetřením formou injekce do žíly nebo tabletou ústy. Radioaktivní látka proudí krevním oběhem, přístroj registruje záření z oblasti s největší koncentrací radioaktivní látky a zpracovává ho ve výsledný obraz. Podaná látka se v následujících dnech postupně vylučuje z těla močí.

Mám se vyšetření obávat?

Vyšetření se nemusíte obávat, je nebolestivé. Nemusíte mít strach ani z radioaktivního záření, které se uvolňuje po podání aktivní látky. Radiační zátěž při scintigrafickém vyšetření je srovnatelná s rentgenovým vyšetřením plic nebo páteře. Injekce s radioaktivní látkou se podává do žíly a bolí asi stejně jako běžný odběr krve. Vyšetření se provádí u osob v každém věku.

Jaká je příprava na scintigrafické vyšetření?

V den vyšetření se obvykle doporučuje vypít dva litry tekutin. Před vyšetřením můžete normálně jíst i pít a užívat léky, které máte předepsané. Pokud máte před vyšetřením pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo máte-li podezření, že jste těhotná, oznamte to ošetřujícímu lékaři ještě před podáním radioaktivní látky. Další podrobnější informace dostanete při objednání na pracovišti nukleární medicíny.

Jak probíhá vlastní vyšetření?

Po příchodu na pracoviště nukleární medicíny se ohlásíte v evidenci. Vlastní vyšetření se provádí vleže na zádech. Nejste-li z nějakého důvodu schopni této pozice, je možné vyšetření provést i vsedě. V závislosti na typu vyšetření Vám laborant/ka zavede do žíly radioaktivní látku. Látka se rychle v krevním oběhu rozptýlí, po 2 až 3 minutách je možné záření zaznamenat. Přístroj zpracovává údaje 20 až 40 minut. Po celou dobu je nutné, abyste zachoval výchozí polohu. Celková doba pobytu na pracovišti nukleární medicíny je v závislosti na typu vyšetření 2-6 hodin! Informujte se při objednání!

Co bude po vyšetření?

Po vyšetření není nutné dodržovat nějaký zvláštní režim. Radioaktivní látka se bude z Vašeho těla vylučovat v průběhu následujících dvou až třech dní. Důležité je hodně pít, aby se aktivní látka z těla vyloučila co nejdříve. V případě, že používáte sběrné sáčky na moč, hygienické vložky, stomické pytlíky apod., je nutné je z následujících dvou až třech dní po vyšetření uschovat v igelitovém obalu a teprve po čtyřech dnech od vyšetření dni obsah zlikvidovat běžným způsobem. Pokud kojíte, je nutné několik dní po vyšetření mléko jen odstřikovat a dítěti dávat náhradní stravu.

Kdy bude výsledek vyšetření?

Výsledek se ihned při vyšetření ukládá na pracovišti nukleární medicíny. Všechny obrázky zpracuje počítač a poté je zhodnotí radiolog specialista. Podle typu vyšetření a jeho náročnosti jsou výsledky známé v rozmezí 1-2 týdnů. Výsledky vyšetření Vám budou předány osobně nebo zaslány ošetřujícímu lékaři.

bottom of page