top of page

Botulotoxin do stěny močového měchýře


INFORMACE

• ​Služba je určena pro objednání na urologické vyšetření a konzultaci výkonu: aplikace botulotoxinu do stěny močového měchýře. • ​Léčba aplikací botulotoxinu do stěny močového měchýře je indikována u dráždivého močového měchýře u pacientů s roztroušenou sklerózou nebo po poranění míchy nebo dráždivého močového měchýře u pacientů s projevy častého močení (močení více než 8x denně), urgencí a urgentní inkontinence. Pacienti musí být schopni autokatetrizace. • ​Léčba spočívá v aplikaci roztoku malého množství botulotoxinu do stěny močového měchýře pod optickou kontrolou. Zklidnění svalu močového měchýře vede ke snížení počtu epizod úniku moče a vymizení pocitu nutkání na močení. Výkon provádíme v tzv. gynekologické poloze. Po cystoskopickém vyšetření (prohlídka močového měchýře optickým nástrojem pod kontrolu zraku) jehlou v endoskopickém nástroji aplikujeme do svalu močového měchýře látku – botulotoxin. Výkon zahrnuje 20-40 injekcí botuloxinu do stěny měchýře. • ​Lékař podle vyšetření stanoví termín výkonu. Podrobné informace včetně přípravy na výkon obdržíte v tištěné formě. Výkon provádíme ambulantně na zákrokovém sále v místním znecitlivění. Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete využít inhalační anestezii anestetickým plynem.​ POPLATEK • Administrativní poplatek 1 000 Kč hradí provoz objednávkového a organizačního systému. Poplatek hradí noví pacienti a pacienti, u kterých od posledního vyšetření uplynuly více než dva roky. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. • Poplatek nehradí pacienti s rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi nebo průkazem OZP. Na vstupní vyšetření bez poplatku se nelze objednat on-line, pouze telefonicky nebo osobně. CENA • ​Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění. Léčivo je částečně hrazeno ze zdravotního pojištění. Platba je možná v recepci platební kartou nebo v hotovosti. POSTUP • Zvolte datum a čas vyšetření, vyplňte požadované údaje a proveďte platbu. • Na kontaktní e-mail Vám zašleme potvrzení o objednání. • Na vstupní vyšetření si přineste občanský průkaz, kartičku pojišťovny​ a odborné zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici.

bottom of page