top of page

Fúzní biopsie prostaty


INFORMACE

• ​Služba je určena pro objednání na urologické vyšetření a (fúzní) biopsii prostaty. Je určena pacientům, kteří u nás doposud nebyli vyšetřeni a mají doporučení od svého praktického lékaře/urologa k - urologickému vyšetření pro zvýšenou hodnotu PSA nebo - biopsii prostaty nebo - fúzní biopsii prostaty. • Karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění v České republice. Fúzní biopsie prostaty umožňuje digitální spojení dat z magnetické rezonance (MR) a ultrazvuku. Výsledkem je přesné zobrazení prostaty a zjištění ložisek podezřelých z karcinomu prostaty. Z těchto ložisek odebereme biopsií tkáň pro další rozbor. Fúzní biopsie zvyšuje záchyt karcinomu prostaty oproti standardní biopsii prostaty. Pro pacienty představuje šetrnější, přesnější a rychlejší způsob vyšetření. Vyšetření je časově a finančně velmi náročné. Výkon provádíme při ložisku MR označeném PiRADS 3, 4 nebo 5.  • Výkon provádíme ambulantně na zákrokovém sále v místním znecitlivění. Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete využít inhalační anestezii anestetickým plynem. • Po výkonu obdržíte lékařskou zprávu s výsledkem histologie pro svého registrujícího lékaře/urologa. POPLATEK • Administrativní poplatek 1 200 Kč hradí provoz objednávkového a organizačního systému. Poplatek hradí noví pacienti a pacienti, u kterých od posledního vyšetření uplynuly více než dva roky. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. • Poplatek nehradí pacienti s rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi nebo průkazem OZP. Na vstupní vyšetření bez poplatku se nelze objednat on-line, pouze telefonicky nebo osobně. CENA • Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění. POSTUP • Zvolte datum a čas vyšetření, vyplňte požadované údaje a proveďte platbu. • Na kontaktní e-mail Vám zašleme potvrzení o objednání. PŘÍPRAVA • Na vstupní vyšetření si přineste občanský průkaz, kartičku pojišťovny​ a odborné zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici. NEMÁM provedenou MR prostaty • Po vstupním vyšetření Vám provedeme magnetickou rezonanci prostaty a stanovíme termín fúzní biopsie prostaty. Termín MR prostaty je 4-8 týdnů po vstupním vyšetření. MÁM provedenou MR prostaty • Na vstupní vyšetření přineste tištěný výsledek/popis magnetické rezonance (MR) pánve/prostaty (NUTNÉ!!!) a MR na CD nosiči (pokud ho máte k dispozici). • Po vstupním vyšetření Vám stanovíme termín fúzní biopsie prostaty.


bottom of page