top of page

BIOPSIE PROSTATY.

Vyšetření provádíme při podezření na karcinom prostaty - při nejasném nálezu na prostatě při vyšetření konečníkem nebo vyšších hodnotách PSA, je určeno k definitivnímu stanovení diagnózy.

Výkon provádíme s naplněným močovým měchýřem v poloze na boku. Do konečníku lékař zavede ultrazvukovou sondu potřenou znecitlivujícím gelem. Detailně si prohlídne prostatu v příčném i podélném řezu. Ultrazvuk umožňuje přesné zacílení podezřelého ložiska. Vzorky lékař odebírá tenkou jehlou systematicky, t.j. minimálně 8 vzorků dle určitého anatomicko-topografického plánu nebo cíleně z podezřelého ložiska, podle potřeby též ze semenných váčků.

Vyšetření trvá asi 15 minut. Po jeho skončení vypijete alespoň 500 ml tekutin a následně se vymočíte. V čekárně vyčkáte asi 30 min., kdy po opětovném vymočení lékař zhodnotí event. komplikace - krev v moči, krev v konečníku….

Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete využít inhalační anestezii anestetickým plynem.

Přibližně za 4 týdny po zákroku je znám výsledek histologického vyšetření odebraných vzorků. Podle jeho výsledku zvolí lékař ve spolupráci s pacientem další léčebný postup.

Upozornění: zatímco nález nádorových buněk v odebraných vzorcích jednoznačně potvrzuje diagnózu zhoubného nádoru prostaty, jejich nepřítomnost tuto diagnózu nevylučuje (malé ložisko nádoru nemusí být jehlou zastiženo). V tomto případě je někdy nutné výkon s určitým časovým odstupem opakovat.

PŘÍPRAVA

Před zákrokem vyšetří lékař hodnoty krevní srážlivosti (v závislosti na Vašich souběžných nemocech) a moč na bakteriologii.

Deset dnů před výkonem neužívejte léky ovlivňující srážení krve (např. Anopyrin, Acylpyrin, Brufen, Warfarin, Pelentan, Agrenox, Godasal, Vessel Due, Plavix, Ticlid...). Vysazení léků konzultujte se svým urologem, event. s praktickým lékařem.

Den před vyšetřením, v den vyšetření a den po vyšetření, tedy celkem 3 dny, budete pro prevenci infekce užívat lék Biseptol 480 2-0-2 tbl nebo Cotrimozaxol Al Forte 960 1-0-1 tbl. Případnou alergii na tento lék oznamte lékaři.

V den vyšetření vyprázdněte konečník, použijte nejlépe salinické klysma Baxter. Hodinu před vyšetřením nemočte (při vyšetření je vhodné mít mírně naplněný močový měchýř).

PO VÝKONU

Můžete normálně jíst, pít a vykonávat běžnou denní činnost. U naprosté většiny pacientů se po výkonu objeví přechodné pálení a řezání při močení, krev v moči a krev ve stolici. Tyto potíže spontánně vymizí během 3-5 dnů. V den výkonu je možná zvýšená teplota. Pokud potíže neustanou nebo se po vyšetření objeví zimnice, třesavka nebo zvýšená teplota, neprodleně nás kontaktujte.

Po výkonu dodržujte 7 dnů zvýšený příjem tekutin a fyzické šetření, 14 dnů pak absenci sexuální aktivity.

ODKAZY

bottom of page