HORMONÁLNÍ LÉČBA.

Text převzat z Muži proti rakovině.

Hormonální léčba funguje tak, že znemožňuje přísun hormonu s názvem testosteron k rakovinným buňkám prostaty. Testosteron je produkován ve varlatech a nadledvinách. Jednou z úloh, které plní, je kontrola vývoje a růstu pohlavních orgánů včetně prostaty. Normální hladina testosteronu obvykle nevyvolává žádné problémy, pokud se ovšem v prostatě nacházejí rakovinné buňky, může testosteron způsobovat jejich rychlejší růst. Jinými slovy, testosteron funguje jako „živina“ pro rakovinu prostaty. Pokud se jeho přísunu zamezí, dojde ke zmenšování objemu rakovinných buněk bez ohledu na to, kde v těle se nacházejí.

Samotná hormonální léčba rakovinu prostaty nevyléčí, dokáže ji ale udržet pod kontrolou řadu měsíců nebo let, než budete muset s lékařem případně zvážit nějakou další léčbu. Je možné ji kombinovat také s jinými způsoby léčby a zvýšit tak jejich účinnost.

Agonisté LHRH

Existuje několik různých agonistů LHRH, které všechny působí podobným způsobem. Tyto přípravky se podávají injekčně do paže, oblasti břicha nebo hýždí. Potřebné injekce vám mohou být podávány u specialisty nebo v místní nemocnici jednou měsíčně, jednou za tři měsíce či případně jednou za půl roku, podle příslušné dávky.

Před prvním injekčním podáním některého z LHRH agonistů můžete podstoupit krátkodobou léčbu antiandrogenními tabletami. Cílem je zamezit normální odpovědi těla na první injekci, která spočívá ve zvýšené produkci testosteronu. Takové dočasné zvýšení produkce testosteronu by mohlo vést ke krátkodobému zrychlení růstu rakoviny, což se označuje jako tzv. vzplanutí. Právě tomu antiandrogenní tablety zamezují. Tablety se obvykle začínají užívat zhruba týden před první injekcí a vysazují se jeden až dva týdny po injekci.

Antagonisté nebo blokátory GnRh

V současnosti je k dispozici pouze jeden typ antagonisty GnRH, který se nazývá degarelix. Není dostupný v každé nemocnici. Jedná se o novější přípravek než většina z ostatních typů hormonální léčby, není tedy dosud známo příliš mnoho informací o jeho vedlejších účincích nebo dlouhodobé účinnosti. Injekce degarelixu se podává jednou měsíčně těsně pod kůži v oblasti břicha. Při vůbec prvním zahájení léčby se podávají dvě injekce v ten samý den. Degarelix nevede k dočasnému nárůstu produkce testosteronu při prvním podání léčby, není tedy třeba užívat antiandrogenní tablety.

ODKAZY