top of page

PET-CT.

Co je to "CéTéčko"?

CT je nebolestivá vyšetřovací metoda, pomocí které může lékař prohlédnout vnitřní orgány celého Vašeho těla. Poskytuje odborníkovi důležité informace například o Vašich ledvinách, prostatě, močovém měchýři a ostatních důležitých břišních orgánech.

Co je to "PET-CT"?

Při PET-CT je pacientovi podána nitrožilně malé množství radioaktivní látky k zobrazení některého vašeho orgánu. Radioaktivní látka (a také kontrastní látka) je obvykle injikována do žíly paže.

Jak CT pracuje?

Počítačová (computerová) tomografie kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem, který informace zpracovává. Snímek se tedy jednoduše neexponuje na rentgenový film (jako u obyčejného RTG vyšetření), ale je matematicky spočítán a zobrazen do nejmenších detailů. Představte si, že je Vaše tělo "rozřezáno" na tenká kolečka, takže lékař vidí každý kousek Vašich tkání. A Vás to absolutně nebolí.

Mám se vyšetření obávat?

Ne. Každý den je v České republice provedeno několik stovek CT vyšetření. Vyšetření je nebolestivé a dávka rentgenového záření je bezpečná, nízká. Možné komplikace mohou nastat pouze v případě, že máte alergii na některou z látek, které se mohou při vyšetření podávat (např. jód). Na tyto situace je však personál obsluhy spolu s lékařem připraven. Jakoukoliv alergii hlaste lékaři nebo personálu na CT pracovišti předem!! Problémy mohou být u diabetiků, pokud několik hodin před vyšetřením nejí. Je potřeba úměrně upravit dávky insulínu. Pokud jste těhotná nebo těhotenství předpokládáte, informujte o tom lékaře na CT pracovišti.

Jaká je příprava na CT vyšetření?

 • Pokud Vám lékař indikoval PET-CT vyšetření s kontrastní látkou, odevzdejte na CT pracovišti výsledek laboratorního odběru krve (hodnota kreatininu):

  • žádanku na vyšetření do laboratoře Vám vydá sestra v ordinaci

  • odběr krve v laboratoři podstupte týden před CT vyšetřením

  • výsledek vyšetření v tištěné formě si vyzvedněte v laboratoři a odevzdejte na CT pracovišti

 • Pokud máte cukrovku a užíváte perorální antidiabetika obsahující metformin (např. Metformin, Eucreas, Janumet, Glucophage, Siofor, Stadamet…), neužívejte tyto léky den před vyšetřením a v den vyšetření.

 • V den vyšetření omezuje příjem tekutin na minimum, v posledních 2 hodinách před vyšetřením nepije vůbec.

 • Před vyšetřením buďte nejlépe nalačno, nebo alespoň nejezte a nekuřte nejméně 4 hodiny před vyšetřením. Vodou můžete zapít nezbytné léky.

 • Při vyšetření Vám bude do žíly injekcí vpravena kontrastní a radiaktivní látka.

 • Při některých vyšetřeních na CT pracovišti dostanete lék, který snižuje riziko alergické reakce (nejčastěji Dithiaden). Pamatujte však, že po tomto léku nesmíte řídit ani obsluhovat přístroje (např. motorová vozidla), lék snižuje pozornost.

 • Na samotné vyšetření přijďte ve volném oděvu, bez zipů a jiných kovových součástí, vyjměte obsah kapes a odložte šperky, nežvýkejte.

Jak probíhá vlastní vyšetření?

Položíte se na vyšetřovací stůl. Nad Vámi bude prstenec CT přístroje, lidově "tunel". Prstenec se bude pohybovat podle vyšetřované oblasti. Po celou dobu budete v kontaktu s personálem, který Vás bude instruovat. Vyšetření je zcela nebolestivé a podle typu vyšetřované oblasti trvá od 10 do 20 minut. Klidně dýchejte, na vyzvání občas dech zadržte. Bude-li to k vyšetření nutné, může Vám laborant/ka před vyšetřením podat kontrastní látku do žíly, ve chvíli jejího podání můžete mít pocit intenzivního tepla v celém těle. Ani to nebolí více než běžný odběr krve. Kontrastní látka se během krátké doby beze zbytku z Vašeho těla odbourá.

Co bude po vyšetření?

V případě, že jste si vzali Dithiaden, nesmíte několik hodin řídit ani obsluhovat přístroje. Radioaktivita se po vyšetření rozpadne do druhého dne, část se v některých případech vyloučí močí. Proto je lépe do večera více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných. Injikovaná látka na vás nebude mít žádný vliv, můžete po ní řídit automobil. Bez obav je možné vrátit se do práce. Pokud však pracujete v jaderných zařízeních, plánujete cestu letadlem nebo do zahraničí, mohou vás zachytit velmi citlivé detektory např. na letišti i několik dní po vyšetření. Na PET-CT pracovišti Vám vystaví potvrzení o absolvovaném vyšetření s podáním radioaktivní látky, aby se předešlo eventuálním nedorozuměním.

Kdy bude výsledek vyšetření?

Výsledek se ihned při vyšetření ukládá na CT pracovišti. Všechny obrázky zpracuje počítač a poté je zhodnotí radiolog specialista. Podle typu vyšetření a jeho náročnosti je výsledek znám v rozmezí 1 – 2 týdnů. Výsledek vyšetření bude elektronicky zaslán ošetřujícímu lékaři.

bottom of page