top of page

PLASTIKA ÚSTÍ MOČOVÉ TRUBICE (ŽENA).

  • Relativní až patologická zúženina zevního ústí močové trubice může způsobit různé potíže s močením, dyskomfort v oblasti močového měchýře nebo podbříšku, event. opakující se záněty močového měchýře. Principem výkonu je odstranění zúženiny vyústění močové trubice protnutím jizevnatého prstence, který toto zúžení způsobuje. Rozšířením průměru zevního ústí močové trubice dojde ke zlepšení močení, mikčních parametrů, zbavení či minimálně zmírnění udávaných obtíží.

  • Lékař podle vyšetření stanoví termín výkonu. Podrobné informace včetně přípravy na výkon obdržíte v tištěné formě. Výkon provádíme ambulantně na zákrokovém sále v místním znecitlivění. Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete využít inhalační anestezii anestetickým plynem.

CENA

Výkon není v našem zdravotnickém zařízení hrazen ze zdravotního pojištění. Cena výkonu je 11 000 Kč. Platba je možná v recepci platební kartou nebo v hotovosti.

OBJEDNÁNÍ

na urologické vyšetřeníkonzultaci léčby: plastika zevního ústí močové trubice (žena).​​

  1. on-line - nová pacientka - zvolte datum a čas vyšetření; stávající pacientka - zvolte nejprve jméno svého ošetřujícího lékaře, poté datum a čas vyšetření. Pokud nenacházíte vhodný termín, kontaktujte nás telefonicky.

  2. telefonicky - 605 987 650 (po-pá 7-15)

  3. osobně - v ordinační době (po-st 7-12 a 13-18, čt-pá 7-12)

bottom of page