NÁVŠTĚVA LÉKAŘE DO 24 HODIN.

Služba je k dispozici od 28.6.2021.

Služba je určena pro on-line objednání návštěvy lékaře do 24 hodin. Termín návštěvy je stanoven a garantován na přesný čas.

Objednání návštěvy lékaře do 24 hodin je výhradně on-line. Termíny nejsou k dispozici každý ordinační den.

Poplatek 1 500 Kč hradí organizační náklady na zajištění návštěvy lékaře ve velmi krátké časové lhůtě dle požadavku pacienta.

Poplatkem není hrazena preventivní ani léčebná zdravotní péče. Zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Na vyšetření si přineste občanský průkaz, kartičku pojišťovny​ a odborné zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici.

Platba poplatku je možná výhradně platební kartou při on-line objednání.

Storno podmínky

Poplatek, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Termín není možné zrušit/přeobjednat. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.