NÁVŠTĚVA LÉKAŘE DO 24 HODIN.

INFORMACE

Služba je určena pro on-line objednání návštěvy lékaře do 24 hodin. Termín návštěvy je stanoven a garantován na přesný čas. Termíny nejsou k dispozici každý ordinační den.

OBJEDNÁNÍ

Návštěvu lékaře do 24 hodin můžete objednat výhradně on-line. Počet termínů je omezen. Pokud nenacházíte volný termín, jsou všechny obsazeny.

POPLATEK

Poplatek 1 500 Kč hradí organizační náklady na zajištění návštěvy lékaře ve velmi krátké časové lhůtě dle požadavku pacienta. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění.

PLATBA

Platba poplatku je možná výhradně platební kartou při on-line objednání.

STORNO

Poplatek, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Termín není možné zrušit/přeobjednat. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.