NÁVŠTĚVA LÉKAŘE DO 24 HODIN.

  • Služba je určena pro on-line objednání návštěvy lékaře do 24 hodin. Termín návštěvy je garantován na přesný čas.

  • Vyšetřujeme pouze dospělé pacienty (nad 18 roků).

  • Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění, máme smlouvy se všemi pojišťovnami.

  • Po objednání Vám zašleme e-mailové potvrzení termínu vyšetření.

  • Na vyšetření si přineste občanský průkaz, kartičku pojišťovny a odborné zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici.

  • Pokud přecházíte do naší ordinace z jiného pracoviště, přineste zprávu/výsledky z dosavadní urologické péče.

POPLATEK

  • Poplatek 2 500 Kč hradí organizační náklady na zajištění návštěvy lékaře ve velmi krátké časové lhůtě dle požadavku pacienta.

  • Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění.

  • Platba je možná výhradně platební kartou při on-line objednání.

OBJEDNÁNÍ

  • Návštěvu lékaře do 24 hodin můžete objednat výhradně on-line. Počet termínů je omezen. Pokud nenacházíte volný termín, jsou všechny obsazeny.

STORNO

Poplatek, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Termín není možné zrušit/přeobjednat. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.