top of page

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE DO 24 HODIN.

  • Služba je určena pro on-line objednání návštěvy lékaře do 24 hodin. Termín návštěvy je garantován na přesný čas.

  • Urologické vyšetření zahrnuje odběr anamnézy, tělesné vyšetření se zaměřením na močopohlavní orgány, sonografii močopohlavních orgánů a vyšetřovací/léčebnou rozvahu.

  • Vyšetřujeme pouze dospělé pacienty (nad 18 roků).

  • Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění, máme smlouvy se všemi pojišťovnami.

  • Po objednání Vám zašleme e-mailové potvrzení termínu vyšetření.

  • Na vyšetření si přineste občanský průkaz, kartičku pojišťovny a odborné zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici.

  • Pokud je to možné, vyplňte on-line před vyšetřením zdravotní dotazník.

POPLATEK

Poplatek 2 500 Kč hradí organizační náklady na zajištění návštěvy lékaře ve velmi krátké časové lhůtě dle požadavku pacienta. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. Platba je možná výhradně platební kartou při on-line objednání.

OBJEDNÁNÍ

Návštěvu lékaře do 24 hodin můžete objednat výhradně on-line. Počet termínů je omezen. Pokud nenacházíte volný termín, jsou všechny obsazeny.

STORNO

Poplatek, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Termín není možné zrušit/přeobjednat. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.

bottom of page