PSA ZA 15 MINUT.

 • Vyšetření stanoví hodnotu prostatického specifického antigenu (PSA) z odběru kapilární krve.

 • Karcinom prostaty je nejčastější zhoubný nádor v České republice. PSA je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty a představuje nejlepší marker v současné onkologii. Při jeho zvýšené hodnotě je nutno pomýšlet na karcinom prostaty. PSA test nenahrazuje komplexní vyšetření urologem.

 • PSA (celkové PSA, total PSA, tPSA) stanovujeme z odběru kapilární krve (t.j. odběrem z bříška prstu), výsledek vyšetření je k dispozici 15 minut po odběru. Vyšetření provádíme imunofluorescenční analýzou krve na přístroji iChroma (Bodytech Med Inc.).

 • Vyšetření provádíme na žádost pacienta. Odběr je bez vyšetření u lékaře. Vyšetření (včetně odběru krve) trvá asi 30 minut.

 • Na vyšetření si přineste občanský průkaz k ověření totožnosti.

 • Po vyšetření obdržíte výsledek PSA (včetně vyhodnocení) v tištěné formě.

 • V případě zvýšené hodnoty PSA Vám poskytneme, budete-li mít zájem, zdravotní péči v našem zdravotnickém zařízení. Další informace zde.

CENA

Cena za vyšetření PSA za 15 minut je 600 Kč. Platba je možná výhradně platební kartou při on-line objednání.

OBJEDNÁNÍ

 • Vyšetření PSA za 15 minut lze objednat výhradně on-line.

 • Zvolte datum a čas vyšetření, vyplňte požadované údaje a proveďte platbu.

 • Na kontaktní e-mail Vám doručíme potvrzení o objednání.

PŘÍPRAVA

 • Vyšetření nevyžaduje speciální přípravu.

 • Pokud máte alergii na dezinfekční roztoky nebo na určitý typ náplasti, informujte před odběrem sestru. Po dezinfekci bříška prstu a vpichu jehly Vám sestra odebere potřebné množství kapilární krve k vyšetření. Po ukončení odběru překryje ranku po vpichu náplastí.

 • Výsledek vyšetření je k dispozici 15 minut po odběru

STORNO

Poplatek, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Termín není možné zrušit/přeobjednat. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.

ODKAZY