top of page

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ.

 • V současnosti vzhledem k naplněné kapacitě nepřijímáme nové pacienty.

 • Vstupní urologické vyšetření zahrnuje odběr anamnézy, tělesné vyšetření se zaměřením na močopohlavní orgány, sonografii močopohlavních orgánů a vyšetřovací/léčebnou rozvahu.

 • Vyšetřujeme pouze dospělé pacienty (nad 18 roků).

 • Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění, máme smlouvy se všemi pojišťovnami.

 • Pro vyšetření nevyžadujeme písemné doporučení praktického/odborného lékaře.

 • Po objednání Vám doručíme e-mailové potvrzení se jménem ošetřujícího lékaře a datem a časem vyšetření.

 • Na vyšetření si přineste občanský průkaz, kartičku pojišťovny a lékařské zprávy/výsledky z předchozích (urologických) vyšetření, pokud je máte k dispozici.

 • Pokud přecházíte do naší ordinace z jiného pracoviště, přineste na první vyšetření zprávu/ výsledky z dosavadní urologické péče.

 • Pokud je to možné, vyplňte on-line před vstupním vyšetřením zdravotní dotazník

 • Potvrzení o vyšetření pro zaměstnavatele vydáváme na žádost pacienta v recepci.

POPLATEK

Administrativní poplatek 1 200 Kč hradí provoz objednávkového a organizačního systému. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči.

OBJEDNÁNÍ

 1. on-line - zvolte datum a čas vyšetření

 2. telefonicky - 605 987 650 (po-pá 7-15)

 3. osobně - v ordinační době (po-st 7-12 a 13-18, čt-pá 7-12)

 1. telefonicky - 605 987 650 (po-pá 7-15), nikoliv SMS

 2. on-line - kdykoliv

 3. osobně - v ordinační době (po-st 7-12 a 13-18, čt-pá 7-12)

bottom of page