JEDNORÁZOVÝ POPLATEK.

Provoz virtuální recepce, objednávkového a organizačního systému zvyšuje nároky na personální a technické vybavení, tyto mzdové a provozní náklady systém veřejného zdravotního pojištění nehradí. Jednorázový administrativní poplatek nám umožňuje tyto služby pro pacienty nejen zachovat, ale do budoucna i zlepšovat.

Objednávkový a organizační systém umožňuje objednání

 1. on-line objednávkovým systémem s kalendářem,

 2. telefonní službou

 3. osobně v ordinačních hodinách.

Objednávkový a organizační systém umožňuje

 • provoz telefonní služby,

 • e-mailové upozornění na vyšetření se jménem lékaře, datem a časem vyšetření,

 • telefonickou/on-line změnu termínů vyšetření/výkonu/podání léčiva a dalších zdravotních služeb,

 • on-line poučení a přípravy pro pacienty před vyšetřeními i výkony,

 • on-line žádost o poukaz na zdravotní pomůcku,

 • telefonické/on-line objednání do preventivních programů,

 • WIFI připojení zdarma v prostorách čekárny,

 • on-line informace o zavádění nových léčebných postupů a

 • aktuální upozornění na změny pracovní doby,

 • provoz kartomatu.

POPLATEK

Poplatek hradí noví pacienti a pacienti, u kterých od posledního vyšetření uplynuly více než dva roky. Jednorázový administrativní poplatek 1 000 Kč hradí provoz objednávkového a organizačního systému. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění. Poplatek nehradí pojištěnec, který se při registraci prokáže

 • rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi nebo

 • průkazem OZP (www.uradprace.cz/prukaz-ozp) nebo

 • vízem za účelem strpění (uprchlíci z Ukrajiny).

PLATBA

Platba je možná při on-line objednání platební kartou, při telefonickém nebo osobním objednání v recepci platební kartou nebo v hotovosti.

STORNO

Jednorázový administrativní poplatek 1 000 Kč, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Doporučujeme proto, aby pacienti při volbě způsobu objednání tuto skutečnost zohlednili. Pokud se pacient nemůže v objednaném termínu dostavit, je třeba, aby nám tuto skutečnost oznámil nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem telefonicky na 605 987 650 (po-pá 7–15 hodin). V takovém případě má pacient možnost objednat jiný termín vyšetření. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.