JEDNORÁZOVÝ POPLATEK.

Jednorázovým administrativním poplatkem 500 Kč při registraci pacient hradí provoz objednávkového a organizačního systému.

Provoz virtuální recepce, objednávkového a organizačního systému zvyšuje nároky na personální a technické vybavení, tyto mzdové a provozní náklady systém veřejného zdravotního pojištění nehradí. Jednorázový administrativní poplatek nám umožňuje tyto služby pro pacienty nejen zachovat, ale do budoucna i zlepšovat.

Poplatkem není hrazena preventivní ani léčebná péče. Zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Objednávkový a organizační systém umožňuje objednání

 1. osobně v ordinačních hodinách,

 2. telefonicky prostřednictvím virtuální recepce nebo

 3. on-line objednávkovým systémem s kalendářem.

Objednávkový a organizační systém umožňuje

 • provoz virtuální telefonické recepce,

 • e-mailové upozornění na vyšetření se jménem lékaře, datem a časem vyšetření,

 • změnu termínů vyšetření nebo jejich zrušení,

 • on-line objednání na aplikaci léčiva,

 • on-line poučení a přípravy pro pacienty před vyšetřeními i výkony,

 • on-line žádost o poukaz na zdravotní pomůcku,

 • on-line objednání do preventivních programů,

 • WIFI připojení zdarma v prostorách čekárny,

 • on-line informace o zavádění nových léčebných postupů a

 • aktuální upozornění na změny pracovní doby.

Platba poplatku je možná

 • kartou (on-line objednání) nebo

 • kartou nebo hotově v recepci (telefonické nebo osobní objednání).

Poplatek nehradí pojištěnec, který se při registraci prokáže

Storno podmínky

Jednorázový administrativní poplatek 500 Kč, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Doporučujeme proto, aby pacienti při volbě způsobu objednání tuto skutečnost zohlednili. Pokud se pacient nemůže v objednaném termínu dostavit, je třeba, aby nám tuto skutečnost oznámil nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem telefonicky na 605 987 650 (po - pá 7 – 15 hodin). V takovém případě má pacient možnost objednat jiný termín vyšetření. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.