top of page

JEDNORÁZOVÝ POPLATEK.

  • Úhradou jednorázového poplatku 1 200 Kč při vstupním vyšetření pacient přispívá na provoz telefonní služby a objednávkového a organizačního systému, který na straně pacienta minimalizuje čekání, umožňuje výběr termínu a času vyšetření dle jeho požadavku a zefektivňuje práci zdravotnických pracovníků, protože nemusí vedle odborné práce vykonávat administrativu spojenou s objednáváním a přeobjednáváním pacientů.

  • Pro každého pacienta je důležité, aby si mohl návštěvu lékaře naplánovat v termínu, který mu vyhovuje, a netrávil ve zdravotnickém zařízení zbytečně čas čekáním na vyšetření. Tento požadavek pacientů vnímáme a jeho naplnění je naším dlouhodobým cílem. Z uvedeného důvodu jsme zavedli telefonní službu a funkční objednávkový a organizační systém, kdy se naši pacienti mohou objednat na konkrétní datum a čas a mohou k tomu využít několik možností objednání. Systém umožňuje i změnu termínů vyšetření nebo jejich zrušení

  • Efektivní fungování telefonní služby a objednávkového a organizačního systému se neobejde bez personálu a technického vybavení. Provoz telefonní služby a objednávkového a organizačního systému s sebou kromě mzdových nákladů nese i další provozní náklady, s jejichž úhradou systém veřejného zdravotního pojištění nepočítá. Financování této služby je pro poskytovatele dlouhodobě neúnosné. Jednorázový příspěvek nám umožňuje tyto služby pro pacienty nejen zachovat, ale do budoucna i zlepšovat.

Objednávkový a organizační systém umožňuje objednání

  1. on-line objednávkovým systémem s kalendářem,

  2. telefonní službou

  3. osobně v ordinačních hodinách.

Objednávkový a organizační systém umožňuje

POPLATEK

Jednorázový poplatek hradí noví pacienti a pacienti, u kterých od posledního vyšetření uplynuly více než dva roky. Jednorázový poplatek 1 200 Kč hradí provoz objednávkového a organizačního systému. Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění. Poplatek nehradí pojištěnec, který se při registraci prokáže

PLATBA

Platba je možná při on-line objednání platební kartou, při telefonickém nebo osobním objednání v recepci platební kartou nebo v hotovosti.

STORNO

Jednorázový poplatek 1 200 Kč, který pacient uhradí při on-line objednání, se nevrací. Doporučujeme proto, aby pacienti při volbě způsobu objednání tuto skutečnost zohlednili. Pokud se pacient nemůže v objednaném termínu dostavit, je třeba, aby nám tuto skutečnost oznámil nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem telefonicky na 605 987 650 (po-pá 7–15 hodin). V takovém případě má pacient možnost objednat jiný termín vyšetření. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta. 

bottom of page