JEDNORÁZOVÝ POPLATEK.

INFORMACE

Provoz virtuální recepce, objednávkového a organizačního systému zvyšuje nároky na personální a technické vybavení, tyto mzdové a provozní náklady systém veřejného zdravotního pojištění nehradí. Jednorázový administrativní poplatek nám umožňuje tyto služby pro pacienty nejen zachovat, ale do budoucna i zlepšovat.

Objednávkový a organizační systém umožňuje objednání

 1. on-line objednávkovým systémem s kalendářem,

 2. on-line formulářem,

 3. telefonicky prostřednictvím virtuální recepce, 

 4. osobně v ordinačních hodinách.

Objednávkový a organizační systém umožňuje

 • provoz virtuální telefonické recepce,

 • e-mailové upozornění na vyšetření se jménem lékaře, datem a časem vyšetření,

 • telefonickou/on-line změnu termínů vyšetření nebo jejich zrušení,

 • telefonické/on-line objednání na podání léčiva,

 • telefonické/on-line objednání na cvičení pánevního dna,

 • on-line poučení a přípravy pro pacienty před vyšetřeními i výkony,

 • on-line žádost o poukaz na zdravotní pomůcku,

 • telefonické/on-line objednání do preventivních programů,

 • WIFI připojení zdarma v prostorách čekárny,

 • on-line informace o zavádění nových léčebných postupů a

 • aktuální upozornění na změny pracovní doby,

 • provoz kartomatu.

OBJEDNÁNÍ

 • on-line,

 • telefonicky (605 987 650, po-pá 7-15),

 • osobně v ordinační době (po-čt 7-12, 13-18, pá 7-12).

POPLATEK

Poplatek hradí noví pacienti a pacienti, kteří u nás nebyli vyšetřeni v posledních třech letech. Jednorázový administrativní poplatek 800 Kč hradí provoz objednávkového a organizačního systému.  Poplatek nehradí preventivní ani léčebnou zdravotní péči. Zdravotní péči hradí zdravotní pojištění. Poplatek nehradí pojištěnec, který se při registraci prokáže rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi nebo průkazem OZP (www.uradprace.cz/prukaz-ozp).

PLATBA

Platba je možná při on-line objednání platební kartou, při telefonickém nebo osobním objednání v recepci platební kartou nebo v hotovosti.

STORNO

Jednorázový administrativní poplatek 800 Kč, který pacient hradí při on-line objednání, se nevrací. Doporučujeme proto, aby pacienti při volbě způsobu objednání tuto skutečnost zohlednili. Pokud se pacient nemůže v objednaném termínu dostavit, je třeba, aby nám tuto skutečnost oznámil nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem telefonicky na 605 987 650 (po-pá 7–15 hodin). V takovém případě má pacient možnost objednat jiný termín vyšetření. O výjimkách z tohoto postupu rozhoduje poskytovatel na základě individuální odůvodněné žádosti pacienta.